Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o naszej Polityce dotyczącej Ciasteczek.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Menu
Stowarzyszenie Jeżyczanie ZAPRASZA!

 

Naszą działalność kulturalną w Domu Tramwajarza prowadzimy od 2012r.

Obecnie pilną sprawą jest opracowanie społecznej wizji programu dla tego miejsca.

Plus dla Jeżyc - program wyborczy

Program Wyborczy kandydatów do Rady Osiedla Jeżyce – Plus Dla Jeżyc

w podziale na obszary działalności:

 1. Komunikacja i transport
  a) Opracowanie kompleksowej koncepcji ruchu drogowego na Jeżycach w pełnym zakresie, w oparciu o bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami.
  b) Udrożnienie ul. Św. Wawrzyńca na odcinku miedzy ul. Ķościelną, a ul. Żeromskiego.
  c) Zachowanie obecnego układu ruchu na ul. Poznańskiej i ul. Jeżyckiej z zachowaniem dwóch pasów ruchu.
  d) Budowa brakujących, uzasadnionych ciągów rowerowych na Jeżycach.
  e) Zatrzymanie procesu likwidacji miejsc parkingowych, o ile nie towarzyszą im skuteczne działania kompensujące ich ubytek.
  f) Opracowanie docelowej, wieloletniej polityki parkingowej dla Jeżyc.
  g) Budowa wielopoziomowych parkingów na gruntach miejskich.
  h) Budowa infrastruktury towarzyszącej ułatwiającej komunikację w dzielnicy.
  i) Likwidacja dokuczliwych barier wynikających z obecnej infrastruktury drogowej.

 2. Dzieci i młodzież
  a) Współpraca Rady Osiedla ze szkołami. Współorganizowanie wydarzeń integracyjnych, sportowych i kulturalnych dla młodzieży szkolnej.
  b) Stworzenie rekreacyjnej enklawy pomiędzy ul. Mylną i Kościelną – z terenem zielonym, ławkami oraz placem zabaw dla najmłodszych.

 3. Życie codzienne i wypoczynek mieszkańców
  a) Powołanie stałej Komisji Interwencyjnej w sprawach mieszkańców.
  b) Organizacja życia lokalnego mieszkańców Jeżyc – wydarzenia kulturalne, sportowe, pomoc dla inicjatyw mieszkańców.
  c) Zwiększenie ilości śmietników na ulicach oraz częstotliwości ich opróżniania.
  d) „Żagle dla Wszystkich”. Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych i seniorów, poprzez aktywną rekreację, głównie żeglarstwo.
  e) Wsparcie dla seniorów Jeżyc działających kulturalnie i społecznie
  w Domu Tramwajarza
  f) Rozwijanie pasji sportowej dzieci i młodzieży we współpracy z SKS „Dwór Grunwaldzki”.
  g) Rozwój sportu dzieci i młodzieży we współpracy z klubami sportowymi oraz dofinansowanie inwestycji i rozwoju szkół i przedszkoli.

 4. Gospodarka i biznes
  a. Bezwzględne utrzymanie handlowego charakteru Rynku Jeżyckiego. !! w chwili obecnej Rada Osiedla dąży do przekształcenia przestrzeni rynku na charakter częściowo handlowy .
  b. „Plus dla biznesu na Jeżycach” – Przyjazny klimat dla działalności gospodarczej dzielnicy. (ułatwienie dostaw, lokalny system wizualnej informacji handlowej).

cały program:

 1. Udrożnienie ul. Św. Wawrzyńca na odcinku miedzy ul. Ķościelna a ul. Żeromskiego.

 2. Brak zgody na budowę „blokowiska” na terenach po Goplanie i Wiepofamie bez zapewnienia udrożnienia ul. Św. Wawrzyńca do ul. Żeromskiego – nie zgadzamy się na wprowadzenie ruchu w ul. Kościelną, Janickiego i pośrednio w Dąbrowskiego.

 3. Bezwzględne utrzymanie handlowego charakteru Rynku Jeżyckiego.

 4. Budowa ciągów rowerowych w ramach osiedla Jeżyce.

 5. Sprzeciwiamy się polityce likwidacji miejsc parkingowych bez realizacji alternatywy dla mieszkańców w postaci równoważnej ilości i dodatkowych ilości miejsc parkingowych.

 6. Opracowanie kompleksowej koncepcji ruchu drogowego na Jeżycach w pełnym zakresie, w oparciu o bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami.

 7. Budowa wielopoziomowych parkingów naziemnych o lekkiej konstrukcji lokalizowanych na gruntach miejskich i służących mieszkańcom osiedla. 

 8. Remont ul. Dąbrowskiego wraz z lokalizacją ułatwień dostępu do komunikacji zbiorowej.

 9. Zachowanie obecnego układu ruchu m.in. w ciągu ul. Poznańskiej, Jeżyckiej (z zachowaniem dwóch pasów ruchu) oraz ul. Dąbrowskiego.

 10. Budowa infrastruktury towarzyszącej – w tym stacji rowerowych, których lokalizacja nie będzie odbierała mieszkańcom miejsc parkingowych.

 11. Likwidacja barier infrastruktury drogowej – likwidacja „polityki słupków i barierek”.

 12. Powołanie Komisji Interwencyjnej w sprawach mieszkańców.

 13. Współpraca Rady Osiedla ze szkołami (organizacja wydarzeń integracyjno – sportowo – kulturalnych).

 14. Organizacja życia lokalnego mieszkańców Jeżyc – przywracamy Dom Tramwajarza mieszkańcom Jeżyc (organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym, organizacja zajęć dla Seniorów).

 15. Plus dla biznesu na Jeżycach (miejsca postojowe dla dostawców, panele informacyjne)

 16. Nowy Plan Zagospodarowania dla środkowej części ul. Kościelnej bez likwidacji stacji benzynowej oraz parkingu potrzebnego mieszkańcom.

 17. Zagęszczenie ilości śmietników ulicznych w ramach osiedla Jeżyce.

 18. „Żagle dla Wszystkich” – działania dla młodzież i seniorów wspierane przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.

 19. Rozwijanie pasji sportowej dzieci i młodzieży,zajęcia organizowane w ramach SKS „Dwór Grunwaldzki”.

 20. Rozwój sportu dzieci i młodzieży we współpracy z klubami sportowymi oraz dofinansowanie inwestycji i rozwoju szkół i przedszkoli.