Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o naszej Polityce dotyczącej Ciasteczek.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Menu
Stowarzyszenie Jeżyczanie ZAPRASZA!

 

Społeczny Dom Kultury - Dom Tramwajarza prowadzony przez Stowarzyszenie Jeżyczanie.

Społeczny Dom Kultury finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia, działa od chwili jego zasiedlenia, tj. od marca 2012 r., w obiekcie będącym własnością Miasta Poznania, przy ulicy Słowackiego 19/21.

Dlaczego kandyduję do Rady Miasta

 

O mnie :

Jestem Poznaniakiem od urodzenia. Moja rodzina ze strony ojca uczestniczyła w Powstaniu Wielkopolskim. Natomiast moja matka pochodziła z Kresów. Dziadkowie ze strony matki przybyli na tereny woj. zielonogórskiego po prześladowaniach prowadzonych przez UPA. Bliska jest mi pamięć o tych terenach i uważam, że należy zachować dla przyszłych pokoleń prawdę o tamtych tragicznych czasach. Mieszkam na Jeżycach od 1980r. Posiadam wykształcenie techniczne budowlane. Jestem ojcem czwórki dzieci i dziadkiem siedmiorga wnucząt. Jako rencista wykorzystuję wolny czas na działalność społeczną.

Działam w samorządzie osiedlowym nieprzerwanie  od 24 lat. Uczestniczyłem w jego powołaniu i współtworzyłem działania rady minionego okresu. Będąc przewodniczącym Rady Osiedla Jeżyce podjąłem m.in. działania na rzecz uruchomienia Domu Tramwajarza dla mieszkańców Poznania.

Radni w budżecie Miasta 2011r przeznaczyli na remont Domu Tramwajarza 340 tysięcy zł. Estrada Poznańska dokonała jego remontu. Obiekt został odnowiony i służy społeczeństwu Jeżyc. Pierwotnie działaliśmy tu jako rada osiedla. Po naciskach, ażeby zwrócić klucze do budynku powołaliśmy Stowarzyszenie Jeżyczanie. Stowarzyszenie działa od lipca 2012r. Prowadzimy Jeżycki Klub Seniora. Spotykamy się we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00

Naszą misją jest zachowanie Domu Tramwajarza we władaniu Miasta dla obecnych i przyszłych pokoleń Jeżyc i Poznania.

Naszym zadaniem jest też prowadzenie i wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych na rzecz mieszkańców.  Obecnie organizujemy Klub Mieszkańców Jeżyc i zmierzamy do wypracowania wizji działania Domu Tramwajarza- społecznego programu dla tego miejsca przy udziale mieszkańców. 

Jako radny osiedla Jeżyce posiadam doświadczenie w działaniu na rzecz mieszkańców, a nabyte umiejętności społeczne chciałbym wykorzystać w Radzie Miasta Poznania w nadchodzącej kadencji. Chciałbym się skupić na rozwiązywaniu następujących spraw:

Poznań potrzebuje udrożnienie ul Św Wawrzyńca.

 W chwili obecnej brakuje odcinka arterii komunikacyjnej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta. Przykładowo jadąc z kierunku wschodniego/ Swarzędz/ do miasta trasą dwukierunkową wyposażoną w dwa pasy ruchu w obu kierunkach docieramy do Al. Niepodległości W tym miejscu trasa kończy bieg. Ruch zostaje skumulowany do jednego pasa. A istniejąca komunikacja samochodowa jest kierowana na zachód miasta przez Jeżyce a konkretnie  ulicami Dąbrowskiego i Bukowską. Oczywiście, że duża ilość samochodów powoduje powstawanie korków w tym rejonie. Od początku powstania Rady Osiedla Jeżyce, Rada i mieszkańcy postulowali budowę trasy odciążającej Jeżyce z ruchu samochodowego. Jej przebieg jest zaplanowany na wysokości ul Pułaskiego i wiaduktu w kierunku Jeżyc, równolegle do toru kolejowego, gdzie w rejonie ul Kościelnej powstałby wiadukt kolejowy a dalej do węzła Niestachowska w kierunku ul Polskiej. Takie rozwiązanie spowodowałoby odciążenie ruchu tranzytowego przez Jeżyce. Niestety ciągle brak jest środków na tę inwestycję.

 Opracowania polityki parkingowej dla Poznania.

 Problemy  z zaparkowaniem samochodów na Jeżycach z roku na rok się

 pogłębiają. Wiąże się to z ubywaniem ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Nadmiernie wysoka zabudowa  powoduje zabieranie tych miejsc, bo wiąże się z większą liczbą mieszkań i lokali użytkowych. Jest to zjawisko niekorzystne, nad którym władze miasta nie panują. W wielu wypadkach inwestorzy budynków przekraczają normatyw zabudowy. Dzieje się to za aprobatą władz. Czas na rozwiazanie tego problemu, poprzez opracowanie polityki parkingowej dla Jeżyc, ale nie tylko. Problemy parkowania obejmują cały Poznań. Należy usiąść i porozmawiać: władze miasta – mieszkańcy. Mieszkańcy na co dzień ponoszą skutki ubywania miejsc parkingowych. Użytkownicy samochodów mają takie same prawa jak rowerzyści. Stąd wizja zrównoważonego rozwoju ruchu komunikacyjnego. Ponadto tracą na tym właściciele małych sklepów na Jeżycach, gdzie zmniejszająca się liczba miejsc parkingowych powoduje, że wielu kupujacych musi zrezygnować z zakupów z powodu braku miejsca na zaparkowanie. Pogłębiajacy się problem braku miejsc parkingowych powoduje, że Jeżyce jako miejsce do mieszkania traci na swojej atracyjności. Najwyższy czas przystąpić do opracowania tych zasad.

 

Społeczny program dla  Domu Tramwajarza.

Działania Stowarzyszenia Jeżyczanie w Domu Tramwajarza w 2012 r zmierzały do utworzenia  społecznego domu kultury. Wiele działań prowadzonych na przestrzeni minionych lat doprowadziły do powołania jednostki kultury zwanej Domem Tramwajarza, który jest prowadzony przez Estradę Poznańska. /wiecej informacji w zakładce historia Domu Tramwajarza/

Obecnie nie do końca jest określony sprecyzowany program prowadzenia działania tego obiektu. Stąd widzę koniecznośc podjęcia działań społecznych zmierzających do utworzenia społecznego programu działania Domu Tramwajarza. Obecnie nie jest wiadomo jaki będzie budżet dla tego miejsca w 2019r, nie wiemy ile  władze miasta chcą przeznaczyć na działalność kulturalną,

 

 Poznań jest ubogi w domy kultury stanowiące jednostki miasta. Działające  domu kultury są prowadzone przez np.spółdzielnie mieszkaniowe, które środki pochodzące od mieszkańców przeznaczają na tę działalność. Dom kultury zwany Domem Tramwajarza jest miejscem potrzebnym i oczekiwanym przez mieszkańców. Niemniej sytuacja Domu Tramwajarza nie jest do końca ustalona. Obecnie dyskutuje się nad budżetem administracyjnym, natomiast co ze środkami na działalność kulturalną, czyli realizowanie zadań wynikajacych z faktu, że jest to jednostka kultury? Zapewnienie  środków jest konieczne, gdyż prowadzenie obiektu przez Estradę Poznańską obecnie ogranicza się do administrowania. Oprócz środków na działalność atystyczną należy zapewnić dobry program całorocznej działalności. Stąd udział mieszkańców, organizacji NGO, samorządu pomocniczego. Należy opracować wizję programu w oparciu o oczekiwania mieszkańców i różnych grup społecznych, które chcą działać w tym miejscu. Chcemy mówić o  wizji wspólnie opracowanego programu, który stanowiłby społeczny program dla domu kultury. Stowarzyszenie Jeżyczanie prowadzi Jeżycki Klub Seniora. Środki przez nas gromadzone przeznaczamy na seniorów.

Są jeszcze inne istotne sprawy do działań takich jak ochrona istniejacego drzewostanu, jego pielęgnacja, nowe nasadzenia. Również ważne jest zdobycie środków na remont Starego Zoo, w szczególności zabytkowej groty. Obiekt tego typu jest jednym parkiem w centrum Jeżyc. Na Jeżycach zieleni jest za mało.