Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o naszej Polityce dotyczącej Ciasteczek.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Menu
Stowarzyszenie Jeżyczanie ZAPRASZA!

 

Społeczny Dom Kultury - Dom Tramwajarza prowadzony przez Stowarzyszenie Jeżyczanie.

Społeczny Dom Kultury finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia, działa od chwili jego zasiedlenia, tj. od marca 2012 r., w obiekcie będącym własnością Miasta Poznania, przy ulicy Słowackiego 19/21.

WYBORY 2015

WYBORY DO RADY OSIEDLA JEŻYCE

MARZEC 2015

 

W dniu 22.03.2015r o godzinie 8:00- 20:00

/w tych samych punktach wyborczych co zwykle/

Wykaz Lokali wyborczych

Głosuj na wszystkich 21 kandydatów

 

Podstawowe założenia programu –„Jeżyczanie razem”

1.

Powołanie  Społecznego Domu Kultury – Dom Tramwajarza jako miejsca szeroko   

    dostępnego do  wszystkich grup społecznych mieszkańców Jeżyc.

2.

Udrożnienie przejazdu przez ulice św. Wawrzyńca.

3.

Remont  torowiska i przebudowa  ulicy Dąbrowskiego z zostawieniem istniejących miejsc

    parkingowych  z lokalizacją i wybudowaniem przystanków typu wiedeńskiego.

4.

Remont ulicy Kraszewskiego ,torowiska jezdni chodników

5.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po Wiepofamie i Goplanie  z

niskązabudową  z uwzględnieniem powstania  parku  z dużym  obszarem zieleni.

6. 

Działanie na rzecz mieszkańców Jeżyc by za niewielką odpłatnością umożliwić im zasiedlenie   

     pustostanów mieszkaniowych „Lepszy czynsz  mały niż żaden”.

7. 

Stare ZOO jako park dostępny dla wszystkich , dalsza rozbudowa zieleni i rozwój tego miejsca  

     Jako oaza zieleni i placówka dydaktyczna dla dzieci i młodzieży.

 8.

Remont  Rynku Jeżyckiego  jego płyty z możliwością mycia powierzchni, doświetlenie obiektu i   

     poprawa  techniczna standardów korzystania   dla klientów i sprzedających.

 

 

KANDYDACI

JEŻYCZANIE RAZEM

 

5

Ryszard Czerwiński

 

mgr inż. Mechanik specjalista od zagadnień technicznych i gospodarczych, posiada duże 45 letnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie zawodowe. Wspiera modernizację instalacji grzewczych , wodnych i elektrycznych w mieszkaniach na Jeżycach., a w konsekwencji obniżenie kosztów utrzymania mieszkań. Przyczynia się do rozwoju naszej dzielnicy.

6

Jakub Dzidowski

magister fizjoterapii, przedsiębiorca. Na ulicy Szamarzewskiego mieszkam od 36 lat i bardzo dobrze znam wszystkie zalety i wady naszej dzielnicy. W swojej pracy  w radzie osiedla chciałbym skupić się między innymi na potrzebach ludzi tu zamieszkujących w zakresie infrastruktury. Chciałbym, aby o naszych ulicach, placach i skwerach decydowali okoliczni mieszkańcy w otwartych dla wszystkich konsultacjach społecznych, tak aby na Jeżycach mieszkało się bardziej bezpiecznie, komfortowo i przyjaźnie.

7

   Sylwia Gajewska

Kocham nasze Jeżyce i chcę, aby były przyjazne dla  wszystkich mieszkańców.

Dlatego tak ważne jest:

stworzenia  miejsca przyjaznego dla osób starszych ( Dom Tramwajarza z klubem Seniora),

rewitalizacja Rynku Jeżyckiego,   

regulowanie stanu faktycznego gruntów w naszej dzielnicy, zwłaszcza na ulicy Romka Strzałkowskiego.

8

   Stanisław Gorzelańczyk

Od dwóch lat walczę o uruchomienie Społecznego Domu Kultury - Domu Tramwajarza, jako miejsca spotkań i działania lokalnej społeczności.  Chciałbym, aby mieszkańcy Jeżyc decydowali o wyglądzie swojej dzielnicy, a decyzje były z nimi konsultowane. Jeżyce potrzebują opracowania polityki parkingowej, ochrony i tworzenia miejsc z zielenią, systematycznych napraw chodników. Zabiegam też o budowę trasy Św. Wawrzyńca, oraz przebudowę i wymianę torowiska na ul Dąbrowskiego.

11

   Krzysztof Jahnc

Osobiście uważam że dzielnica Jeżyce zasługuje na klub Seniora z prawdziwego zdarzenia.  Jestem artystą śpiewakiem w Teatrze Wielkim w Poznaniu śpiewam jako solista i chórzysta w chórze nauczycieli   Miasta  Poznania, prowadzę zespół muzyczny „Prawdziwi Pasjonaci Pięciolinii”

12

   Krystian Jaskólski

Mam 39 lat prowadzę własną działalność  gospodarczą.  Jestem handlowcem, przedsiebiorcą. Jako radny chciałbym działać na rzecz mieszkańców tego osiedla.  Ważna jest infrastruktóra, miejsca parkingowe ,tereny zieleni i place zabaw dla dzieci, wybiegi dla psów i psie toalety. Konsultacje z mieszkańcami i realizacja naszych  wspólnych potrzeb.

13

   Romuald Jasnowski

Jako mieszkaniec  chciałbym aby Jeżyce były czyste i zielone . Również potrzebne są miejsca zabaw dla dzieci.

14

   Stanisław Kaczmarek

Drodzy wyborcy liczę na wasze głosy, chciałbym wam pomóc, aby ulica Szamarzewskiego od strony północnej wróciła na stare zasady. Jeżyce potrzebują drzew i równych chodników, będę o to walczył, gdyż  wiem co boli mieszkańców.

18

   Roman Mycak

Jestem twoim sąsiadem ,chcę uporządkować podwórze przy naszym domu stworzyć miejsce odpoczynku dla mieszkańców- dla naszego wspólnego dobra.

20

   Andrzej Nowak

Były piłkarz ręczny WKS Grunwald ,ponad 30 lat zamieszkały na Jeżycach. Chciałbym działać na rzecz obywateli Jeżyc, skupić się, na działalności bezpieczeństwa ludności ,parkowaniu samochodów oraz zmienić stan techniczny naszych chodników.

23

   Mirosław Pędziwiatr

Jestem młodym mieszkańcem Jeżyc, który widzi zmiany wśród lokalnej społeczności. Chciałbym kontynuować ten trend poprzez aktywną działalność. Chciałbym,  by Jeżyce były przyjazne zarówno dla młodych i ich dzieci, jak również dla osób starszych. Zawodowo zajmuję się handlem i negocjacjami.

24

   Marek Pietkiewicz

Pracuje w Straży Miejskiej m. Poznania od 22 lat. W Radzie Osiedla V kadencji zajmowal się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W nowej Radzie nadal chce się tym zajmować, zwłaszcza, że jest to Jego specjalizacja z Wyższej Uczelni.

26

   Leszek Pokora

W nowej radzie osiedla pragnę zająć się sprawami organizowania nowych miejsc parkingowych oraz miejsc rekreacji - place zabaw, skwery itp. Ponadto chciałbym reaktywować działalność Domu Tramwajarza jako Osiedlowy Dom Kultury oraz przyłączyć się do większości mieszkańców Jeżyc w sprawie przebudowy odcinka ul. Dąbrowskiego  (Rynek Jeżycki - Most Teatralny) NIE dla deptaku!

 

29

   Aleksander Raźniewski

 

Wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Z zawodu handlowiec, szef zespołów sprzedaży. Od 20stu lat mieszkaniec ulicy Dąbrowskiego. Szczególnie dobrze znam problemy handlu i komunikacji w naszej dzielnicy. Od Rady Osiedla w nowej kadencji oczekuje przede wszystkim dopilnowania szerokich konsultacji w związku z projektowaną przebudową ulicy Dąbrowskiego.

30

   Anna Sarbak

Kandydat Niezależny

Jestem otwarta, lubię ludzi ,doświadczam ich sympatii i zaufania . Praca dla innych sprawia mi satysfakcję. Nie stawiam obietnic,  ale rozmawiam i słucham. Przedstawiam sprawy uczciwie  i obiektywnie. Kontakty z mieszkańcami , przedszkolami , szkołami , instytucjami  i władzami miasta Poznania , świadczą o tym że działam autentycznie . Tak zamierzam dalej pracować dla dobra mieszkańców Jeżyc.

33

   Krzysztof Stafański

Jestem matematykiem  i  programistą. Od wielu lat pracuję jako  nauczyciel akademicki. W chwili obecnej jestem na emeryturze.  Zainteresowania pozazawodowe: fotografia, malarstwo, literatura, poezja.

34

   Teodor Szmyt

Mieszkam na Jeżycach całe życie. Moi przodkowie walczyli w powstaniach styczniowym i wielkopolskim. Moi synowie wprawdzie już "poszli w świat", ale zawsze chętnie tu wracają i szczycą się swoim pochodzeniem. Wiem, jakie Jeżyce były kiedyś i jakie są teraz. Widać ogromne zmiany - niestety, nie zawsze na lepsze. Wiem jak dużo jest jeszcze do zrobienia i wiem, że trzeba robić to z głową. Dlatego jestem za szerokimi konsultacjami społecznymi, które umożliwiają ułożenie dobrego planu działania. M.in. dzięki temu na ul. Szamarzewskiego mamy w końcu parkowanie ukośne, zgodne z życzeniem większości mieszkańców. Jestem za otwarciem Społecznego Domu Kultury Tramwajarz dla wszystkich, dla dzieci, młodzieży i seniorów. Jestem zawsze chętny do współpracy!

37

   Piotr Welman

Mieszkam na Jeżycach od 1986 r.. Pracowałem od 1971 w „Wiepofamie”. Jestem za rewitalizacją tego obiektu na teren zielony z niską zabudową oraz zwiększeniem możliwości parkowania na Jeżycach.

38

   Maria Wenc

Od 10 lat jestem na emeryturze i myślę że chciałabym się bardziej się zaangażować  w życie lokalnej społeczności. Leży mi na sercu dobro i Rozwój Jeżyc . Jestem bardzo zainteresowana  dalszym losem paru Jeżyckich budynków  między innymi ,Domem Tramwajarza, można byłoby stworzyć Klub Seniora oraz kółka zainteresowań /gimnastyka korekcyjna, która podniesie standard i sprawność życia ludzi  starszych. Na terenach dawnej zajezdni tramwajowej mógłby powstać teren rekreacyjny  lub sportowy / basen letni/

 

41

Danuta Żurkiewicz

Kandydat Niezależny

Działała i działa społecznie, jako radna, od wielu lat na rzecz lokalnej społeczności, głównie młodzieży i seniorów. Jest pedagogiem, polonistką. Miłośniczka turystyki i wypraw krajoznawczych. Organizowała, wraz z mężem, wycieczki dla mieszkańców, w ramach Rady Osiedla. Również organizowała konkursy dla dzieci i młodzieży związane z kulturą i pięknem ojczystego języka a także „Primus inter pares” – nagrody „Złotego Jeża” dla wyróżniającej się, zdolnej młodzieży w różnych kategoriach i dziedzinach życia. Współredagowała osiedlową gazetkę „Nasze Jeżyce”.

42

Leszek Żurkiewicz

Kandydat Niezależny

Działał i działa społecznie, jako radny, od wielu lat na rzecz lokalnej społeczności, głównie młodzieży i seniorów. Jest pedagogiem, historykiem. Miłośnik turystyki i wypraw krajoznawczych. Organizował, wraz z żoną, wycieczki dla mieszkańców, w ramach Rady Osiedla. Również współorganizował konkursy dla dzieci i młodzieży związane z kulturą i pięknem ojczystego języka a także „Primus inter pares” – nagrody „Złotego Jeża” dla wyróżniającej się, zdolnej młodzieży w różnych kategoriach i dziedzinach życia.